Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021 har justerats den 5 januari 2021 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
8 januari 2021–29 januari 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad