Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 28 september 2020 vad avser §§ 1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad