Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad