Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 20 mars 2020 vad avser §§ 1-5, 7-8, 10, 12, 14-34. Paragraferna §§ 6, 9, 11 och 13 justerades omedelbart.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 mars 2020–15 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad