Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2020

Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2020 har justerats den 19 mars 2020 vad avser §§1-28 varav §§ 5 och 9 omedelbart justerade.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 mars 2020–10 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Älvsjö stadsdelsförvaltning, Älvsjö stationsgata 21 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad