Stockholms trafiknämnds protokoll för den 11 maj 2023

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 11 maj 2023 har justerats den 22 maj 2023 vad avser §1-9, 11-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 maj 2023–13 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad