Stockholms servicenämnds protokoll för 23 maj 2023

Stockholms servicenämnds protokoll för 23 maj 2023 har justerats 23 maj 2023 vad avser §4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 maj 2023–14 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad