Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 23 maj 2023

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 23 maj 2023 har justerats den 23 maj 2023 vad avser §7, 12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 maj 2023–15 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på eDok Meetings.

Uppdaterad