Stockholms kommunstyrelses personal- och jämställdhetsutskotts protokoll för 17 maj 2023

Stockholms kommunstyrelses personal- och jämställdhetsutskotts protokoll för 17 maj 2023 har justerats 24 maj 2023 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 maj 2023–15 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad