Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 23 maj 2023

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 23 maj 2023 har justerats den 23 maj 2023 vad avser §§ 5, 11, 12, 17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 maj 2023–15 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Fleminggatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad