Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 23 maj 2023

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 23 maj 2023 har justerats den 23 maj 2023 vad avser §§1-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 maj 2023–14 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad