Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 23 maj 2023

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 23 maj 2023 har justerats 23 maj 2023 vad avser §§ 1-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 maj 2023–15 juni 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad