Kungörelse om flyttade fordon den 12 maj 2023

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, tillfaller det Stockholm Stad.

Kungörelsedag: 12 maj 2023

Kungörelse om flyttade fordon den 12 maj 2023 (pdf)

Uppdaterad