Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 23 februari 2023

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 23 februari 2023 har justerats den 6 mars 2023 vad avser §§1-6, 8, 17-68.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 mars 2023–29 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad