Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 21 februari 2023

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 21 februari 2023 har justerats den 2 mars 2023 vad avser §1-6, 12, 14, 15, 19-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 mars 2023–27 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska
nämndhuset, Fleminggatan 4, samt på Insyn.

Uppdaterad