Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 mars 2023

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 mars 2023 har justerats den 15 mars 2023 vad avser §1-14, 16, 19-20, 22-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 mars 2023–6 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad