Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 mars 2023

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 mars 2023 har justerats den 9 mars 2023 vad avser § 15, 17, 18, 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 mars 2023–1 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad