Stockholms kommunstyrelses ekonomi- och trygghetsutskotts protokoll för den 8 mars 2023

Stockholms kommunstyrelses ekonomi- och trygghetsutskotts protokoll för den 8 mars 2023 har justerats den 15 mars 2023 vad avser §§ 1-13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 mars 2023–6 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad