Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 6 mars 2023

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 6 mars 2023 har justerats den 13 mars 2023 vad avser §§ 1-13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 mars 2023–4 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad