Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 februari 2023

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 februari 2023 har justerats den 7 mars 2023 vad avser §1-5, 8-11, 13-18, 20-31, 33-40, 42.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 mars 2023–29 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad