Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 28 februari 2023

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 28 februari 2023 har justerats den 28 februari 2023 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 mars 2023–23 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad