Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 14 mars 2023

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 14 mars 2023 har justerats den 14 mars 2023 vad avser §§1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 mars 2023–5 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad