Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 23 februari 2023

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 23 februari 2023 har justerats den 2 mars 2023 vad avser §§ 1-2, 4-24, 26-27, 29-34.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 mars 2023–27 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad