Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 9 februari 2023

Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 9 februari 2023 har justerats den 6 mars 2023 vad avser §1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 mars 2023–28 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Samordningsförbundet Stockholm
stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad