Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 6 mars 2023

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 6 mars 2023 har justerats den 9 mars 2023 vad avser §§1-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 mars 2023–3 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad