Kungörelse om flyttade fordon den 24 februari 2023

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, tillfaller det Stockholm Stad.

Kungörelsedag: 2023-02-24

Kungörelse om flyttade fordon den 24 februari 2023 (pdf)

 

Uppdaterad