Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 18 januari 2023

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 18 januari 2023 har justerats den 19 januari 2023 vad avser § 3,13.

Uppdaterad