Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 17 januari 2023

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 17 januari 2023 har justerats den 17 januari 2023 vad avser §§1-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 januari 2023–8 februari 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad