Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 16 januari 2023

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 16 januari 2023 har justerats den 20 januari 2023 vad avser §§1-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 januari 2023–13 februari 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad