Kungörelse om flyttade fordon den 27 januari 2023

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till trafikkontorets uppställningsplats för flyttade fordon på Finspångsgatan 1 i Lunda.

Har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse skett, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 27 januari

Kungörelse om flyttade fordon den 27 januari 2023 (pdf)

Uppdaterad