Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2 januari 2023

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2 januari 2023 har justerats 2 januari 2023 vad avser §1-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 januari 2023–6 februari 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad