Stockholms trafiknämnds protokoll för den 25 augusti 2022

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 25 augusti 2022 har justerats den 6 september 2022 vad avser §§ 1-12, 14, 15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2022–29 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad