Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022 har justerats den 5 september 2022 vad avser §§ 1-6, 9, 11, 15-29, 31-66, 68-74.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2022–28 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten. 

Uppdaterad