Stockholms socialnämnds protokoll för 30 augusti 2022

Stockholms socialnämnds protokoll för 30 augusti 2022 har justerats 5 september 2022 vad avser §§ 1-5, §§ 12-14 och §§ 16-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 september 2022–28 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad