Stockholms servicenämnds protokoll för 20 september 2022

Stockholms servicenämnds protokoll för 20 september 2022 har justerats 20 september 2022 vad avser §3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 september 2022–12 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad