Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 30 augusti 2022

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll förden 30 augusti 2022 har justerats den 6 september 2022 vad avser§1-6, 10-17, 19, 20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7
september 2022–28 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska
nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad