Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 september 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 september 2022 har justerats den 22 september 2022 vad avser §§6, 10, 22-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 september 2022–14 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad