Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 3 oktober 2022

Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 3 oktober 2022 klockan 18.00 i stadshusets rådssal.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla den 23 september 2022.

Schema för sammanträdet den 3 oktober 2022

  • Klockan 18.00 Beslutsärenden

Du kan ta del av sammanträdeshandlingarna via Meetings Plus.

Handlingarna finns också att läsa i Stadshusets reception.

Uppdaterad