Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022 har justerats den 6 september 2022 vad avser §1-20, 22, 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2022–28 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad