Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 september 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 september 2022 har justerats den 20 september 2022 vad avser §4-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 september 2022–13 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Palmfeltsvägen 5.

Uppdaterad