Stockholms äldrenämnds protokoll för 30 augusti 2022

Stockholms äldrenämnds protokoll för 30 augusti 2022 har justerats 7 september 2022 vad avser §1-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 september 2022–3 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos äldreförvaltningen, Storforsplan 36
samt på Insyn.

Uppdaterad