Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 13 september 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 13 september 2022 har justerats den 13 september 2022 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
14 september 2022–5 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad