Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 1 september 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 1 september 2022 har justerats den 6 september 2022 vad avser §§ 5-11, 16-46.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2022–28 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad