Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 1 september 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 1 september 2022 har justerats den 2 september 2022 vad avser §§ 1-4, 12-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 september 2022–26 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad