Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 augusti 2022 har justerats den 1 september 2022 vad avser §§ 1-3, 7-30, 33-51.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 september 2022–27 september 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad