Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 19 september 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 19 september 2022 har justerats den 21 september 2022 vad avser §§1-3.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad