Kungörelse Länsstyrelsen Stockholm

Slutlig rösträkning av de allmänna valen 2022.

Vid offentlig förrättning som börjar måndagen den 12 september 2022 kl 09.00, genomför Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen av de röster som avgetts vid de allmänna valen den 11 september 2022.

Räkningen av valen sker i följande ordning: riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Förrättningen äger rum på Cylindervägen 3, i Nacka.

Uppdaterad