Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 2 augusti 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 2 augusti 2022 har justerats den 2 augusti 2022 vad avser §§1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 augusti 2022–24 augusti 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad