Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 12 juli 2022

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 12 juli 2022 har justerats den 12 juli 2022 vad avser §1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 augusti 2022–24 augusti 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad