Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 26 juli 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 26 juli 2022 har justerats den 26 juli 2022 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 27 juli 2022–17 augusti 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad